PAPILIO MOMENTS, EEN WELDAAD VOOR LICHAAM & GEEST

Privacy Beleid


Bij Papilio Moments staat de privacy van bezoekers die mijn website bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Ik zal er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe ik omga met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Papilio Moments. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.


Papilio Moments Wellness Massage, gevestigd aan Annie van Hattemstraat 25,2331 MP Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Annie van Hattemstraat 25, 2331 MP Leiden. Telefoon: 0613471571. Email: info@papiliomoments.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 64094006

Persoonsgegevens die ik verwerk


Papilio Moments verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens die van belang zijn voor de behandeling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de intake, in correspondentie en telefonisch


Papilio Moments verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Papilio Moments verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Uw afspraken te kunnen plannen
 • U te kunnen bellen, sms’en, WhatsApps te sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen sms’en en WhatsApps te sturen en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen.
 • Voor mijn eigen administratie op een beveiligde computer. Deze gegevens zijn alleen voor mij ter inzage en dienen als informatie voor mijzelf om behandelingen te verwerken en bij te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming


Papilio Moments neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Papilio Moments) tussen zit.

Privacy beleid Treatwell Partner


Omdat ik Partner ben van Treatwell kunnen mijn cliënten gebruik maken van mijn “Boek Nu” knop op mijn website www.papiliomoments.nl en is er direct inzage in mijn online agenda.


Treatwell gebruikt uw gegevens (naam, en contactgegevens) om bijvoorbeeld herinneringen te sturen voor een afspraak bij Papilio Moments en voor het sturen van mailings. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven.


Zie hieronder het Privacy beleid van Treatwell.


https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/


Papilio Moments maakt eveneens gebruik van Treatwell als boekingssysteem. Hierin sla ik uw naam, telefoonnummer en emailadres op voor het maken van afspraken. Hierin staan geen medische gegevens. Uw kunt meer lezen over de privacy policy van dit bedrijf door deze te lezen op https://www.treatwell.nl/info/algemene-voorwaarden-salons/

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Papilio Moments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


 • Personalia –. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.


 • Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.


 • Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden


Papilio Moments verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papilio Moments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papiliomoments.nl .


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig


Papilio Moments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@papiliomoments.nl. Papilio Moments heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner


 • SPF is een internetstandaard die ik gebruik om te voorkomen dat u uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bel of app mij voor een afspraak of vul het contactformulier in.


Ik volg de richtlijnen van het RIVM in verband met het COVID-19 virus. Op de dag van de behandeling ontvang je van mij een bericht met een controle gezondheidscheck. Wees eerlijk en verstandig en annuleer als je klachten hebt. Samen zijn we sterk tegen Corona!


Tot snel!


Ontspannen groet, Martine Kapaan, Papilio Moments.